domenica 13 dicembre 2015

Enigmes numismàtics

Després d'haver treballat estos dies amb les qüestions sobre numismàtica grecoromana, esteu en condicions de fer algun enigma durant aquestos Nadals, si voleu pujar nota.
Són 20 enigmes graduats de menor a major dificultat.

Els enigmes 1 a 18 están distribuits per colors i grups:

- En roig están els enigmes IMPARS 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17  

per al grup CUC 1 (dimarts i divendres).

***

- En verd els enigmes PARS  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 

per al grup CUC 2 (dilluns i dimecres).

***

Els dos últims  (19 i 20) podeu fer-los indistintament, tant alumnes del 1er grup com del 2n.

***

Cada alumne pot fer un màxim de 2 enigmes.
No s'acceptarán solucions als enigmes ja resolts 
abans per altres alumnes.


 Enigma 1 (0,1 punts)
Quin mite representa aquesta moneda d'euro?


Enigma 2 (0,1 punts)
Qui está representat en aquesta moneda d'euro? De quin país és? 
Quina moneda tenia abans de l'euro aquest país?
 
Enigma 3 (0,2 punts)
Quin deu está representat en aquest bitllet?
Quin tipus de moneda és?
Quan es va substituir i per quina moneda nova?


 

Enigma 4  (0,2 punts)
A qui representa?
Quin tipus de moneda és?
De quin país?
Quan es va deixar d'emetre i per quina altra moneda es va substituir?
Enigma 5 (0,3 punts)
Quin deu está representat en aquest bitllet?
De quina època i país és?
Quina informació històrica pots traure d'aquest bitllet?


Enigma 6 (0,3 punts)
Quins deus están representat en aquestes dos monedes? De quins països són?
Quina llegenda está escrita en el revers de la segona? Traducció


Enigma 7 (0,4 punts)

Completa la fitxa amb la següent informació:

Seca
Data
Metall
Tipus de moneda
Anvers (figura i marca)
Revers (figura, llegenda i exerg)
 

 
Enigma 8 (0,4 punts)
Completa la fitxa d'aquesta moneda amb la següent informació:

Seca
Data
Metall
Tipus de moneda
Anvers (llegenda i figura)
Revers (símbols)

 

Enigma 9 (0,5 punts)
Quina famosa escultura está representada en este bitllet republicà? On es troba en l'actualitat?

Pista: és la ΝΙΚΗ de S.....

  


Enigma 10 (0,5 punts)
Una d'estes monedes és una falsificació del s. XIX.
L'original és d'una colònia a Sicília.
Quina és la falsa, la 1 o la 2? Per què?
 

Enigma 11 (0,6 punts)

D'on és aquesta moneda?
Què figures apareixen en l'anvers i el revers?
Quina llegenda hi ha escrita en el revers?

Enigma 12 (0, 6 punts)
D'on és aquesta moneda?
Què figures hi ha representades?
Enigma 13 (0,7 punts)
De quin emperador és aquesta moneda?
Completa el seu nom i titols de la llegenda.
Enigma 14 (0,7 punts)
De quin emperador és aquesta moneda? 
Completa el seu nom i titols de la llegenda.
Enigma 15 (0,8 punts)

De qui és aquesta moneda?
En l’anvers apareix amb representació de la famosa columna que recordava al foro la seua victòria sobre els dacis. Dindre de la base a la mort de l’emperador fou depositada una urna d’or amb les seues cendres. Averigua on es troba en l’actualitat i quins canvis ha experimentat.Enigma 16 (0,8 punts)
Busca una moneda romana de l'emperador Vespasià 
que tinga al revers la figura de Venus sostenint una poma  
i púja-la al blog


Enigma 17 (0,9 punts)
A quin emperador representa? 
Troba alguna moneda seua en la que aparega el seu retrat i explica el seu diseny, llegenda, etc.
Enigma 18 (0,9 punts)
A quin emperador representa? 
Troba alguna moneda seua en la que aparega el seu retrat i explica el seu diseny, llegenda, etc.


Enigma 19 (1 punt)
Explica el diseny de l'anvers i revers de moneda que has fet al taller recentment:
Anvers: 
- què està escrit i amb quins caracters? 
- puja al blog alguna imatge de la figura de l'anvers (que trobarás en ceràmica íbera prop d'on et trobes!) 

Revers
-quin símbol hi ha i quines abreviatures trobes?

Enigma 20

Què és açò?
Per a què servia?

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per il tuo comentario.
Il tuo professore decidirá prima si viene pubblicato.