sabato 26 dicembre 2015

Enigma 20

EN CATALÀ:

Una Unitat de pes dels minoics va ser el talent. Aquestes plaques metàl·liques de la mateixa manera sempre s'utilitza com un mitjà d'Intercanvi a Creta Període Palau (1700-1450 aC),  és el període més brillant de Creta. Més endavant en el període de Doriant com la unitat de pes utilitzada stater.

Encara minoics comercials han haver estat principalment de reemplaçament, l'alta cultura i la comunicació a través de les transaccions financeres amb els països que no tenien massa, Com Egipte, que ens permeti inferir que els minoics usaven altres unitats de pes.

Per tan aquest apparell s'utilitzava com a mesura de pes per a l'hora de construir estructures o altres coses.

EN ITALIÀ:
Una unità di peso minoica era il talento. Queste piastre di metallo allo stesso modo sempre usati come mezzo di scambio, a Creta Palazzo periodo (1700-1450 aC), è il periodo più brillante di Creta. Più tardi, nel periodo unità di misura utilizzata Doris Stater.

Anche se sono stati sostituzione principalmente commerciale minoica, cultura alta e comunicazione attraverso operazioni finanziarie con i paesi che non avevano di massa, come l'Egitto, che ha usato per dedurre le Minoan altre unità di peso.


Per questo modo apparell usato come una misura di peso per la costruzione di strutture o altre cose.Francesc Boddí Garcia

giovedì 24 dicembre 2015

ENIGMA 10 Daniel Segovia SanusEl falsificador alemà va ser Carl Wilhelm Becker. Aquest alemà va compar una moneda, i més tard es va adonar que era falsa i es va queixar a l'home. Aquell es va queixar per clavar-se en un terreny que desconeixía. Així que ell ambn curiositat va començar a espezialitzarse en la numismàtica i en la falsificació de monedes.
Ell feia totes les monedes a ma i he pongut diferenciar perque me he informat y la moneda 1 es falsa perque tenen una diferencia massa notables per a la época i també els arcs dels seus ulls no tenen la puresa clàssica de les autèntiques . El mateix succeeix amb la boca , els llavis es troben alguna cosa enfonsats. També es pot observar que la fron del 1 está deformat cap a fora i el 2 la té cap a dins.

Il falsario tedesco era Carl Wilhelm Becker . Il tedesco ha fatto che compriamo valuta e poi si rese conto che era falsa e si lamentava l'uomo . Si lamentava per inginocchiarsi in una terra sconosciuta . Così ha cominciato a espezialitzarse curiosità ambn in monete e monete contraffatte . Ha fatto tutte le monete e la mano - pong differenziare perché io mi sono informato la moneta e quello che è falso perché hanno una differenza troppo notevole per l'epoca e gli archi dei tuoi occhi non sono autentici classica purezza . Lo stesso vale per la bocca , labbra sono leggermente infossati . Si può anche notare che il fron 1 si deforma verso l'esterno e la seconda è attivo .

mercoledì 23 dicembre 2015

Enigma 1

 Quin mite representa aquesta moneda d'euro? 
Bé, encara que hi ha dos mites diferents sobre aquesta escena de la mitologia grega, al fi i al cap en els dos es la deesa europa; vaig a contar-vos per damunt els dos mites.
PRIMER MITE: representa a la deesa Europa, seduïda i sentada damunt d'un bou, que aquest es Zeus transformat en bou, que la va portar a creta a lloms.(Aquest és el més conegut.)
I EL SEGON: segons Heródoto,(que va ser un historiador i geògraf grec) la deesa Europa va ser segrestada pels minoics (primera cultura europea de l'edat del coure i del bronze, apareguda a l'illa de Creta), qui la van portar igualment a Creta. Europa no pot ser separada de la mitologia del toro sagrat, que havia estat adorat en el Llevant. 
Ací podeu trobar-ne més informació.
                 Che cosa questo mito rappresenta euro moneta?

Beh, anche se ci sono due nomi diversi del panorama dalla mitologia greca, alla fine e dopo i due è la dea Europa; Ti dirò sui due miti.
Primo mito: rappresenta la dea Europa, sedotta e si sedette in cima a un toro, questo è Zeus trasforma in un toro, che ha portato a gesso sul retro (Questo è noto.).
E il secondo: secondo Erodoto (che era un storico e geografo greco) la dea Europa è stato rapito da Minoan (Prima cultura europea nell'età del rame e bronzo, è apparso sull'isola di Creta), che anche portato a Creta. L'Europa non può essere separata dalla mitologia del toro sacro, che era stato adorato nel Levante.
 Qui è possibile trovare ulteriori informazioni.


martedì 22 dicembre 2015

Enigma 9

ENIGMA 9:
Quina famosa escultura está representada en este bitllet republicà? On es troba en l'actualitat?

La Victoria alà de Samotracia, també coneguda com Victoria de Samotracia i Niké de Samotracia (en grec la estatua es denomina Níke tes Samothrákes), es una escultura perteneciente a la escuela rodia del período helenístico.
Els troba al Museu del Louvre, París. Representa a Niké, la deesa de la victoria. Enigma 19


Explica el diseny de l'anvers i revers de moneda que has fet al taller recentment:ANVERS:

- Què està escrit i amb quins caracters?
Han escrit Alcoi, però en grec amb lletres gregues.

- Puja al blog alguna imatge de la figura de l'anvers (que trobarás en ceràmica íbera prop d'on et trobes!)REVERS:

-Quin símbol hi ha i quines abreviatures trobes?

Al revers trobem el símbol de l'institut IES Cotes Baixes, que es un trébol de tres fulles. 
Hi trobem les abreviaturas de Cotes (C) y de Baixes (B).
Al revers també trobem l'any de fabricació de la moneda que es l'any 2015, escritor en la moneda en nombres romans (MMXV)

domenica 13 dicembre 2015

Enigmes numismàtics

Després d'haver treballat estos dies amb les qüestions sobre numismàtica grecoromana, esteu en condicions de fer algun enigma durant aquestos Nadals, si voleu pujar nota.
Són 20 enigmes graduats de menor a major dificultat.

Els enigmes 1 a 18 están distribuits per colors i grups:

- En roig están els enigmes IMPARS 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17  

per al grup CUC 1 (dimarts i divendres).

***

- En verd els enigmes PARS  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 

per al grup CUC 2 (dilluns i dimecres).

***

Els dos últims  (19 i 20) podeu fer-los indistintament, tant alumnes del 1er grup com del 2n.

***

Cada alumne pot fer un màxim de 2 enigmes.
No s'acceptarán solucions als enigmes ja resolts 
abans per altres alumnes.


 Enigma 1 (0,1 punts)
Quin mite representa aquesta moneda d'euro?


Enigma 2 (0,1 punts)
Qui está representat en aquesta moneda d'euro? De quin país és? 
Quina moneda tenia abans de l'euro aquest país?
 
Enigma 3 (0,2 punts)
Quin deu está representat en aquest bitllet?
Quin tipus de moneda és?
Quan es va substituir i per quina moneda nova?


 

Enigma 4  (0,2 punts)
A qui representa?
Quin tipus de moneda és?
De quin país?
Quan es va deixar d'emetre i per quina altra moneda es va substituir?
Enigma 5 (0,3 punts)
Quin deu está representat en aquest bitllet?
De quina època i país és?
Quina informació històrica pots traure d'aquest bitllet?


Enigma 6 (0,3 punts)
Quins deus están representat en aquestes dos monedes? De quins països són?
Quina llegenda está escrita en el revers de la segona? Traducció


Enigma 7 (0,4 punts)

Completa la fitxa amb la següent informació:

Seca
Data
Metall
Tipus de moneda
Anvers (figura i marca)
Revers (figura, llegenda i exerg)
 

 
Enigma 8 (0,4 punts)
Completa la fitxa d'aquesta moneda amb la següent informació:

Seca
Data
Metall
Tipus de moneda
Anvers (llegenda i figura)
Revers (símbols)

 

Enigma 9 (0,5 punts)
Quina famosa escultura está representada en este bitllet republicà? On es troba en l'actualitat?

Pista: és la ΝΙΚΗ de S.....

  


Enigma 10 (0,5 punts)
Una d'estes monedes és una falsificació del s. XIX.
L'original és d'una colònia a Sicília.
Quina és la falsa, la 1 o la 2? Per què?
 

Enigma 11 (0,6 punts)

D'on és aquesta moneda?
Què figures apareixen en l'anvers i el revers?
Quina llegenda hi ha escrita en el revers?

Enigma 12 (0, 6 punts)
D'on és aquesta moneda?
Què figures hi ha representades?
Enigma 13 (0,7 punts)
De quin emperador és aquesta moneda?
Completa el seu nom i titols de la llegenda.
Enigma 14 (0,7 punts)
De quin emperador és aquesta moneda? 
Completa el seu nom i titols de la llegenda.
Enigma 15 (0,8 punts)

De qui és aquesta moneda?
En l’anvers apareix amb representació de la famosa columna que recordava al foro la seua victòria sobre els dacis. Dindre de la base a la mort de l’emperador fou depositada una urna d’or amb les seues cendres. Averigua on es troba en l’actualitat i quins canvis ha experimentat.Enigma 16 (0,8 punts)
Busca una moneda romana de l'emperador Vespasià 
que tinga al revers la figura de Venus sostenint una poma  
i púja-la al blog


Enigma 17 (0,9 punts)
A quin emperador representa? 
Troba alguna moneda seua en la que aparega el seu retrat i explica el seu diseny, llegenda, etc.
Enigma 18 (0,9 punts)
A quin emperador representa? 
Troba alguna moneda seua en la que aparega el seu retrat i explica el seu diseny, llegenda, etc.


Enigma 19 (1 punt)
Explica el diseny de l'anvers i revers de moneda que has fet al taller recentment:
Anvers: 
- què està escrit i amb quins caracters? 
- puja al blog alguna imatge de la figura de l'anvers (que trobarás en ceràmica íbera prop d'on et trobes!) 

Revers
-quin símbol hi ha i quines abreviatures trobes?

Enigma 20

Què és açò?
Per a què servia?

Taller de numismàtica grecoromana


Açò és el que farem el pròxim dimecres durant la setmana de la ciència!

giovedì 3 dicembre 2015

Stelle di Rosetta di Rebeca


STELE di ROSETTA


La mia stele di rosetta: ho avuto
 abbastanza problemi, perché 
quando scrivo il testo su un
 foglio per vedere come non 
avrebbe scritto tutto in minuscolo,
 e come ho avuto più tempo ho
 dovuto cambiare al volo. Caundo
 già aveva finito mi sono reso conto
 di aver copiato il testo greco dove 
dovrebbe farlo in italiano.